Chris CELIS, Notaris te Brasschaat

 

Chris CELIS

Notaris te Brasschaat

Notarisbarometer

Elk jaar gaan er meer dan 2,5 miljoen cliënten bij de notaris langs voor advies en het verlijden van akten. Hierdoor voelen de notarissen de polsslag van de samenleving en hebben zij een nauwkeurig beeld van wat er leeft bij de bevolking.

De “Notarisbarometer” is hier een weerslag van. Elk trimester peilt deze naar de activiteit in ons land op vlak van de gezinnen, ondernemingen en vastgoed.

Betrouwbare cijfers, want het gaat om het aantal dossiers dat elke maand in de notariskantoren wordt opgestart. Wat vastgoed betreft, gaat het o.a. om de verkopen van de afgelopen drie maanden. De vastgoedindex werd opgestart in het 3de trimester van 2007 (startwaarde 100).

De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notarissen over de meest recente gegevens inzake de Belgische vastgoedmarkt.

 

NOTARISBAROMETER T3: veel transacties, prijzen in de lift

De vastgoedactiviteit in ons land blijft hoog. In de eerste negen maanden van het jaar steeg het aantal vastgoedtransacties met iets meer dan +20% tegenover dezelfde periode in 2020 en met +16,2% t.o.v. 2019. Kopers waren vooral actief in Vlaanderen en Wallonië. Ook de gemiddelde prijzen zaten in de lift. Dat blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot).

 
 
 
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .